29 Ekim 2018

DOĞUŞUNDAN GÜNÜMÜZE HARİCİLER-ALİ MUHAMMED SALLABİ...


Ali Muhammed Sallabi,Doğuşundan Günümüze Hariciler..İslam tarihinin kalbi kırık hikayelerinin en başında yer alan olaylarından biridir Hz.Ali'nin (Haricilerin ortaya çıkışı ve) katli.Sallabi de bu olayı detaylarıyla ve pek çok rivayete yer vererek ele almış.Benim çok faydalandığım bir kitap oldu.İlahiyatcilar için güzel bir kaynak,meraklıları için iyi bir eser.Kitap daha çok İslam tarihi kitabı çerçevesinde değerlendirilebilir.Hariciler nasıl ortaya çıktı,nasıl geliştiler,özellikleri nelerdir,Hz.Ali'yi neden ve nasıl şehit ettiler,Muaviye Hz.Ali'nin şehit haberini alınca nasıl davrandı vb gibi pek çok konu işleniyor.Ben severek okudum.
🍵
🍵

arka kapak:


Hariciler çok oruç tutar, namaz kılar ve Kur'an okurlardı. Ancak onlar ölçülü davranma sınırını aşıp aşırılık ve katılık derecesine geçmişlerdi. Bu katılık da onları; akıllarının kendilerine dikta ettikleriyle İslam'ın kurallarına muhalefet etmeye sevk etti.

KUTSAL TABUT-HAKAN YILMAZ ÇEBİ...


On kitaplık #hakanyilmazcebi serisine devam ediyorum,
okudum beş,kaldı beş 😉 Kutsal Tabut Hz.Musa'dan kalma kutsal emanetlerin izini sürerken gizli dünya düzenini de ifşa ediyor.Suudların Mekke'de yaptıkları kapitalist inşaatlar ve Kabe-i Şerif'in kutsallığının gölgelenmesi;Kubbetüs Sahra'nın internet algısıyla Mescid-i Aksa gibi gösterilip Müslamanların (bundan haberi olmayan diğer insanların da) kandırılması;
yine Mescid-i Aksa'nın yavaş yavaş altı oyularak yıkılmaya terk edilmesi vb gibi gerçekler de okuyucuya sunuluyor.Bu tarz gizli dünya düzeni kitaplarını okumayı sevdiğimi bilenler bilir😉bende bu kitapları merak ettiği halde hiç okumamış ve amaan hiç tarzım değil diyenlere tavsiye ediyorum.Hayat uyuyarak değil,zıpçıktı gibi bilinci açık yaşanmalı.💪
🍵
🍵

arka kapak:

Kutsal Tabut İstanbul’da mı?

Dinler Savaşının Gerçek Sırrı Çözülüyor
Tarihi kaynaklarda Ahit Sandığı (Kutsal Tabut), M.Ö. 587 yılına kadar Birleşik Yahudi Krallığı’nın başkenti Kudüs’te kaldı.
Şehir işgal edilince 500 yıl ortadan kayboldu, Levilliler tarafından korundu ve M.S. 70’de Roma’ya götürüldü...

Sandığın Yeri ile İlgili Görüşler

Araştırmacılar sandığın Kudüs’te, Mekke’de, Teberiye’de, Hatay’da olabileceğine dikkat çeker ve ek olarak İstanbul’a özel olarak işaret ederler!..

Hadislerde Kutsal Tabut

"Mehdi, Tabutu Sekine’yi (Kutsal Sandığı) Taberiye Gölü’nden çıkartacak."

"...Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır... (Bakara Suresi-248)
"Tanrı’nın Sandığı’nı Avinaday’ın tepedeki evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Tanrı’nın Sandığı’nı taşıyan yeni arabayı Avinadav’ın oğulları Uzza’yla, Ahyo götürüyordu. Ahyo, sandığın önünden yürüyordu. (Tevrat II. Samuel 6/1-3)


kitapla kalın...

islam Bilim Tarihi-Abdullah Kocacürek...


Beş ciltten oluşan İslam Bilim Tarihi 1 bitti.750-795 (8. Ve 10.y.y.)yılları arasında İslam coğrafyasında yaşamış ilim ve bilim adamlarının kısa biyografileri ve yaptıkları ilim çalışmaları anlatılıyor.Arşivlik bir eser olabikecek türde ama keşke biyografiler daha uzun tutulsaymış.Yazar Abdullah Kocayürek ☕

16 Ekim 2018

Türkiye'nin petrol savaşları,hakan yılmaz çebi...


Yılmaz Çebi'ye ait #Türkiyeninpetrolsavaslari etkileyici ve bir o kadar da sinir ve moral bozucu bir kitaptı.Çebi'nin diğer okuduğum dört kitabına göre (yorumlarını profil ve blogumda bulabilirsiniz;kitap alıntıları da kaydettiğim hikaye kısmında var) çok daha iyi hazırlanmış bir kitaptı.Kitap ilk yayımlanmadan önce,hazırlık aşamasında yazar oldukça zor zamanlar geçirmiş ölüm tehditleri almak vs gibi.Türkiye'de petrol yok safsatalarının yalan olduğunu belgelerle,bu konuda uzman kişilerle yapılmış ropörtajlarla;petrolümüzün nasıl milli değer olmaktan çıkarıldığını,elimiz kolumuz bağlanarak kullanamaz hale getirildiğimizi anlatıyor.Esef içinde okuduğum kitaplardan biri daha oldu ki bu tarz saklanılan gerçekleri anlatan türden kitaplar insan üzerinde ciddi manada üzüntü oluşturuyor.Hasılı kelam petrol denizinin üzerinde yaşıyoruz bir galonunu kullanamadığımız gibi siyasi açıdan özgür olsakta dolarla tehdit ediliyor ve ekonomik açıdan çökertilmeye çalışıyoruz....Ha bu arada Orta Doğu'dan daha çok petrolümüz varmış...Ben kitabın yalancısıyım aynı zamanda inanıcısı.....


arka kapak:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplam 3 bin kuyu delinmişken, A.B.D.'de her yıl onbinlerce kuyu açılmaktadır. Rusya’da ise kuyu sayısı 1 milyondan fazladır.

Komşuları İran, Suriye, Irak, Orta Asya ve Karadeniz’in kuzey kıyılarında zengin petrol ve doğalgaz yatakları bulunan Türkiye gerçekten petrol fakiri bir ülke mi?
Türkiye’nin ‘Petrol Kanunu’nu Yahudi asıllı bir Amerikalı mı yazdı?
Hangi ülkeler Türkiye’nin petrol çıkartmasını engellemektedir?
AB, Türkiye gibi aday ülkelere petrol alanında kamunun özelleştirmesini dayatırken, kendi ülkelerinde farklı uygulamalar mı gerçekleştirmektedir?
Haritalardaki kırmızı çizgiler petrol rezervlerini nasıl etkiliyor?
Anadolu’da açılan kuyular neden bir bir kapatıldı?
Türkiye’nin başına terör petrol için mi bela edildi?
TPAO bilinçli olarak mı atıl hale getirildi?

Aslında tüm bu soruların cevabı dönemin İngiliz Başbakanı Churcil`in ‘Bir damla petrol bir damla kandan değerlidir’ sözünde, yani küresel güçlerin petrol stratejisinin şifrelerinde yatıyor.

kitapla kalın...

tarihselciliğin sefaleti,karl popper...


Matrix'in ikinci bölümünde Neo'nun peşinden koşan ve senin sayende Matrix'ten kurtuldum diyen keltoş,genç bir oğlan vardır.Neo'da ona seni ben kurtarmadım,sen kendin çıkmayı başardın der.Animatrix'te ise bu genç oğlanın hikayesini ayrıntısıyla öğrendiğimiz gibi kim olduğunu da ve Matrix'ten nasıl çıktığını da öğreniriz.Bu genç oğlan Matrix'in ne olduğunu anlayan ve kendi kendine çıkmayı başaran Karl Popper'dır.....
#karlpopper,okumayı çok istediğim bir yazardı ve en nihayetinde #tarihselciliginsefaleti'yle onunla tanıştım.İtiraf etmeliyim ki zor bir okuma oldu.🙈Ama Popper okumuş olmaktan çok mutluyum.
Kitap,İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sosyal bilimler alanında yazılmış en önemli kitaplardan biri olarak kabul ediliyormuş.Sosyal bilimlerin tabiat bilimlerine indirgenip indirgenemeyeceğini,tarihin değişmez ve önceden kesitirilebilir (sebep-sonuç) kabul edilen kanunlarını,bilim ve sosyal bilim ilişkilerini ve en temelde "tarihsel"yöntemi değil,"tarihselci"tutumu kitap boyunca irdeliyor ve eleştiriyor.Bilim ve toplum felsefecisi Popper'la tanışmaktan şeref dıydum efenim.🙄


arka kapak:

Bilim ve toplum felsefesi alanlarının büyük filozofu Karl Popper'ın Tarihselciliğin Sefaleti adlı eseri, her iki felsefe disiplininin de problemlerini kendi kavşağında buluşturan çarpıcı bir kitaptır. Filozofun gerek Açık Toplum ve Düşmanları gerekse Bilimsel Araştırmanın Mantığı adlı eserleri, daha esaslı bir probleme ışık tutmak üzere bu kitapta bir araya gelmişlerdir.Sosyal bilimlerin tabiat bilimlerine indirgenip indirgenmeyeceği probleminin tartışıldığı eser, daha temelde "tarihin bilimsel yöntemlerle tahmin edilebilir yasaları" olduğuna inanan toplum felsefelerinin bilimsellik iddialarını çürütmek istemektedir.Bilim ve sosyal bilim ilişkilerinin incelendiği kitap boyunca merkezî kavram "tarih"tir. Fakat sefaleti öne sürülen asıl fikir "tarihsel" yöntem değil, tarihin modern ve tehlikeli bir kavranışı olan “tarihselci" düşünce tavrıdır.Popper, tarihteki değişmez ve önceden kestirilebilir kanunların bu etkileyici eleştirisini tüm “tarihsel kaderin amansız kanunlarındaki faşist ve komünist inançların kurbanı olmuşlara” ithaf etmiştir.Kısa ve etkileyici şekilde yazılmış bu eser; okurlara, entelektüellere ve politika yapıcılara nesiller boyunca ilham kaynağı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sosyal bilimler alanında yazılmış en önemli kitaplardan biri olarak kabul edilen Tarihselciliğin Sefaleti, bu büyük düşünürün fikirlerini anlama yolunda ışık tutuyor.

 kitapla kalı n...

8 Ekim 2018

coffeemania...

 epeydir yapmadığım bir posttu.çünkü uzun zamandır reflüden dolayı kahve keyifleri yapmıyordum.yazında zaten inşaat,taşınma derken fırsat olmadı.
işte size kahve keyifleri.birgün birlikte olsun :)
bazıları var kendilerini bilirler efendim.hani buluşacaktık.nasıl olacak bu ii :/ daha evvelden posta yoluyla telefon,adreste almıştık amma ben taşınınca herşey kayboldu,ayrıca çok sivri zekalı olduğumdan sd kartım tele takılıyken telefon formatladım :DDDD süper biriyim bence :)
bana ulaşın,ikea mikea buluşalım :)))

keyiifle,mutlulukla,sağlıkla kalın....

hafta sonu kaçamağı...

 hafta sonu kadim dostum nazmiye ile buluştuk.geçen yaz birlikte gittiğimiz edirnekapı'da ki sopung cafe-restoranta gittik ki bu yaz kız kardeşlerimle de gitmiş idik nasılsa blogda paylaşmayı unutmuşum.neyse keyifli bir hafta sonu oldu.nazmiye ile yaptığımız gezme kaçamakları için blogdaki çoook eski yazılara
baaaakabilirsiniz ;)

yemekler şahaneydi.mandu,kimbap,kimçi,ramen ve adını unuttuğum acılı bir yemek yedik :)
kore kahvesi içtik ki tamamen nescafe üçü bir arada tadındaydı yanihiçbir numarası yokmuş :/ :)

türk kahvesi fincanlarında ikram edildi


konsepti tamamen starbuck'ka benzeyen espressolab'da kahve molası verdik.filitre kahvesi fecaatti.yeni kahve alacaklarmış.ben ortama çok hayran kalmadım çok tiki bir yer.öyle dostlarla uzun süre oturup sohbet edilecek türden değil ki zaten o amaçla yapılmış hiç rahat bir koltuğu,sandalyesi falan yoktu.

sonra beyrut kafede oturup meditasyon çayı içip sohbet ettik ki bu cafe de bir takım sosyla faaliyetler yapılacakmış.sanat,felsefe sohbetleri şeklinde ;)
 cuma günü de kızkarındaşım ile kaçamak yaptıydık,cuma gezmesi bu cuma da yapacağız inşlhh,çocuklarla gidelim bu sefer dedik :))gezmeli,kahveli bir hafta sonuydu.yenileri için beklemede kalın ;) 

toplumlar,v.kerov...


V.Kerov,İlkel,Köleci,Feodal,Kapitalist Toplum Biçimleri...Kendisiyle uzun süreli bir yolculuğa çıktığım çok keyifli bir #sosyoloji kitabıydı.Tüm dünya tarihinde ilkel toplumlardan yola çıkarak toplulukların geçirdikleri evrimlerle emperyalist topluma kadar ulaştık.Rusya'dan,Çin'e,Amerika'dan,
Afrika'ya dünya tarihinde yer etmiş önemli devrimlere,siyasi olaylara,felsefi düşüncelere gidip geldik.Çok keyifliydi.Ve bu kitabı ucuzkitapal'dan sadece 5 liraya almıştım ve kendi türündeki kitaplar 30 tl'den ucuz değil😉Her açıdan karlı bir okumaydı meraklısına tavsiye ediyorum.🙆‍♀️


arka kapak:

İnsanlık tarihindeki ilk sosyo-ekonomik yapı, ilkel komünal toplumdur. Bu yapının en önemli özelliği, sınıfsız bir toplum olmasıyla birlikte üretim araçlarının ortak mülkiyetidir. Bilim, insanlığın sınıfsız ilkel komünal toplumdan yine sınıfların olmadığı modern komünal topluma ulaşılacağını belirlemiştir. Bu belirleme evrenin oluşuyla ilgili bulgularla yakından ilişkilidir. İnsanın kökeni sorununun incelenebilmesi için sadece biyolojik evrim sınırları içinde kalınamaz. Çünkü ortada, milyonlarca yıl içinde geçirilen değişim ve dönüşümler söz konusudur. İşte bilim adamları bir taraftan, hayvanlar aleminin, insanın ortaya çıkışına kadar süregelen evrimini damgalayan niteliksel değişiklikleri ortaya koyarken, diğer taraftan ve aynı zamanda insanı hayvandan ayıran temel şeyin, insanın kendi elleriyle yaptığı iş aletlerinin yardımıyla gösterdiği toplumsal çalışma faaliyeti olduğunu saptamışlardır. İşte ilkel komünal toplum, toplumsal çalışma faaliyetinin ilk evresidir. 

İnsanlık tarihinin evrelerine de bu açıdan bakmak gerekiyor. İnsan, yaşamını yeniden üretebilmek için gereksinimlerini sağlamaya çalışırken, kendini ve çevresini de yeniden üretmiştir. Bu nedenle tarihin başlangıcı insanın toplumsallaşması olarak ele alınmalıdır. Toplumlaşan insan bundan böyle üretimi, gittikçe artan bir ölçüde kendi seçiciliği ile yapmaya başlayacaktır. Doğa-insan ilişkilerinin ağırlıklı belirlenmesindeki dönemlerde insanların sıcak ve ılıman ormanlarda yaşadığı (alt), balık üretiminin yapıldığı (orta) ve ok ile yayın bulunduğu (yukarı) aşamalardan geçtiği bilinmektedir. Toplumsal ilişkilerin belirlenimindeki tarihi devirlerde ilkel komünal toplumu köleci toplum, feodal toplum ve kapitalist toplum düzenleri izlemiştir. Kapitalist toplumu izleyecek sosyalist toplum, sınıfsız modern komünal topluma geçişte toplumsal sınıfların sönümlenmeye başlayacağı toplum biçimidir.

kitapla kalın...

eylül ayı bilançosu :)

#eylulayiokuduklarim
📚Alice Harikalar Diyarında,Lewis Carroll
📚Düşünme ve Konuşma Özgürlüğü,John Bagnell Bury
📚İnsü Cin Kralığı Kehanet Bekçileri,Murat Aydın
📚Prens,Niccolo Machiavelli
📚Atatürk Mason muydu?,Hakan Yılmaz Çwbi
📚Sessiz Yığınların Gölgesinde,Jean Baudrillard
📚Martin Eden,Jack London
📚Deli Filozof,Hüseyin Rahmi Gürpınar
📚KırmızıDefter,Paul Auster
📚İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri,Dr.M. Goichon
📚FarabiFelsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi,Robert Hammondkitapla kalın....

İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri,smail Yakıt, Anne-Marie Goichon


İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri...
Ne ne imişsin azizim.🤤😁😉🙃
Kitap üç bölümden oluşuyor;ilk bölüm İbn Sina felsefesinin ana tezleri açıklanıyor,varlık,bilgi,yaratma teorileri gibi (bu kısım İslam felsefesi temeli gerektiriyor);ikinci bölüm İbn Sina felsefesini daha doğru anlayabilmek adına İslam delsefrsindeki teknik terimlerin nasıl teşekkül ettiği ve Batı dillerine de nasıl çevrildiği anlatılıyor (bu bölüm Arapça bilgisi gerektiriyor);üçüncü kısım (ki anam,anam,anam deyim ben saa😁)İbni Sina'nın Batı filozoflarından hangilerine nasıl etkilerde bulunduğunu anlatıyor.Benim en zorlandığım kısım bu bölğm oldu.Çünkü bir yandan derin felsefi konular(İbn Sina felsefesi) irdelenirken bir yandan Batı filozoflarının düşünceleri ve İslam-Hristiyanlık inanç ve kelamı felsefi dille anlatılınca anlamak zor oldu.🙈Ama çok keyifle okuduğum bir kitaptı.Ayrıca Farabi'nin Batı düşüncesine etkisi kitabı çok daha kolay anlaşılır ve okunur bir kitap bilahare belirteyim.Ibn Sina felsefesinin Batıya etkisi kitabını okumak istiyorsanız açık söyleyeyim sağlam bir felsefi alt yapı gerektiriyor.118 sayfalık,dipnotlarla 140 sayfaya ulaşan bu kitabı sakin sakin sindirerek uzun vadede okudum nitti.😶Felsefe seviyorsanız neden olmasın.😶felsefeyle kalın...

Related Posts with Thumbnails