5 Şubat 2017

bahrü'l kelam,en-nesefi...

çok keyif aldığım bir kitap oldu,tatile gider ayak bitti.
Kitap için tamamen olmasa da ağırlıklı olarak alan kitabı diyebiliriz ki akaid konuları için herkes rahatlıkla okuyabilir.Tüm iahiyatçılara muhakkak öneririm.Islam dininde dışarıdan bakıldığında sorun teşkil ediyormuş gibi duran tüm imani meselelere Maturudi bakış açısıyla değinirken ki #ennesefi#Maturudi görüşün ileri gelen kelam alimlerinden en önemlisidir,diğer mezhep görüşlerine de değinen ve gayet açık ve anlaşılır bir eserdi.

Ben çok severek okudum ve yinebeklettiğim için pişman oldum.


arka kapak:

Din, inanç ve ahlakın da içerisinde değerlendirildiği uygulama/amel olmak üzere iki temele dayanmaktadır. Dinin aslını oluşturan inanç konuları, İslamı diğer dinlerden ayıran temel prensipleri içermektedir. Bu alan, İslamî bilimlerde Kelam ve akaid şeklinde belirginleşmiştir. Bu sahanın iki öncüsünden birisi olan İmam Matüridînin önderliğini yaptığı Matüridîlik ekolünün temel taşlarından kabul edilen Ebül-Muin en-Nesefînin bu çalışması, İslam inancının ana konularını içermektedir. Mâverâünnehir havzasında yetişen Nesefînin, Kuran ayetleri ve Hz. Peygamberin sağlam hadisleri doğrultusunda oluşan iman esaslarını, akli yorumlar çerçevesinde sunduğu Bahrül-Kelam adlı çalışması, bir Müslümanın bilmesi zorunlu olan konuları içermektedir. Eser dönemin kültür ve entelektüel ortamı doğrultusunda şekillenmekle birlikte, günümüz inanç problemlerinin çözümüne ışık tutacak, dini konularda oluşabilecek kuşkuları giderebilecek bir içeriğe sahiptir. Eser, İslam dışı akım ve düşüncelerine karşı kaleme alınmış olup, İslamî değerleri savunmakla birlikte, Ehl-i sünnet verileri çerçevesinde Kuran ayetleri ve Hz. Peygamber uygulamalarının doğru anlaşılmasına yönelik bir yapıya sahip olması nedeniyle, çağımızdaki inanç sorunlarına çözümler sunmakta, aynı zamanda İslam inancına sahip olduğunu kabul eden bir Müslümanı da aydınlatmaktadır. 

keyifli okumalar...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

yorumlarınız için teşekkür ederim :)

Related Posts with Thumbnails