26 Ocak 2016

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu,Max Weber.


yahu o kadar felsefe kitabı okudum anladım da bu kitaptan neredeyse bir biiiiip anlamadım. :)
çevirisi mi çok kötüydü yoksa webwr'in anlatım tarzı mı anlaşılmazdı valla anlamadım :/
keyifsiz bir kitaptı.giriş,gelişme ve sonuç kısmı yoktu.
bir usul kısmı,bir temel atma kısmı ve bir sonuç çıkarma kısmı yoktu.
kısımsız mısımsız bir kitaptı işte.:)
zeten bu sosyolojik kitaplar hakkaten keyifsiz oluyor.
okudum bitti ama ne anladım bilmem.
umayım da şahane-i harika beynimde bilgiler kendi kendisilerine gerkli yerlere gidip işlensinler. :)
ama weber sevdiğim sosyologlardan bunu da belirtmeden geçemeyeceğim.


işte kitap aslında şunlardan bahsediyor:
alıntı
Max Weber temel olarak kapitalizmin gelişimini Protestan ahlakının yaygınlaşmasına bağlamaktadır. "Ne oldu da geleneksel toplumdan modern topluma geçildi?" sorusuyla kapitalizmin dinamiklerine açıklama getirmeye çalışmaktadır.
Bu geçişte Weber, temel farklılığı düşünce yapısındaki "Rasyonalite" kavramı ile açıklamakta ve insanlar modern zamanlarda daha çok mantığı ve aklı kullanmaktadır, demektedir. Bu durumu ise rasyonalite kavramı ile açıklamaktadır. Buna karşılık, geleneksel toplumdaki insan, daha çok din ve metafiziğe göre düşünce üretmekte ve mantık yürütmektedir.
Max Weber'e göre fikri değişimler ekonomik değişimlerin öncülüdür. Weber, fikirlerdeki değişimin tarihsel değişime yaptığı etkiyi incelemiştir. Dinsel karşılaştırmalar yaparak dinlerin toplumsal değişmeyi ilerletebileceği veya engelleyebileceği yargısına varmaktadır. Buna örnek olarak, antik Çin ve Hint uygarlıklarını göstermektedir. Bu uygarlıklar, endüstrileşmenin eşiğine gelmiş olmakla birlikte, batı dünyasındaki dönüşüm bu uygarlıklarda gözlemlenmemiştir. Weber, bu dönüşümün ortaya çıkmamasını, düşünce yapısında paralel bir değişim olmamasına bağlamaktadır. Buna karşılık, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerin modern dünyaya geçişin başladığı ilk ülkeler olduğunu, bu geçişin Protestan ahlakındaki rasyonel düşünce yapısından kaynaklandığını belirtmektedir.
Weber'e göre modern dünyayı oluşturan kapitalizmin temel özelliği rasyonelliğidir. Bu anlamda, Protestan ahlak ile kapitalizm örtüşmektedir.
Tüm bu açıklamalarından hareketle Weber, ideal tipteki bir kapitalist ile ideal tipteki bir Protestan arasında, büyük benzerlikler olduğunu vurgulamaktadır.
okuyun zira okuyuna insnlara ihtiyaç var.
arada benim gibi anlamasanız da okumaya devam edin :)
zira beyin harika bir organ :) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

yorumlarınız için teşekkür ederim :)